Activiteiten,  Blogberichten

Natuurnamiddag voor Boekenstoet

Vandaag mocht The Hedge mee zorgen voor een fijne activiteit in het kader van Boekenstoet.
Meer dan 20 vrijwilligers lazen gedurende het jaar een 10-tal keer voor bij kinderen die thuis geen Nederlands spreken. Na een eerste kennismaking in de Bib doen ze een aantal activiteiten samen waarbij boekjes aan bod komen.

The Hedge zorgde voor een namiddagactiviteit in Basisschool De Knipoog met heel wat boekjes rond het thema natuur met telkens een opdracht die ze konden uitvoeren. De kinderen en vrijwilligers hadden heel wat leesplezier en maakten kennis met The Hedge.